Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Najlepsza droga do nawrócenia

Słownik tłumaczy, iż nawrócenie polega na uznaniu zła, które się popełniło a podjęciu decyzji o tym, by tego nie powtarzać. Oczywiście to słuszne, toż do wnętrza Piśmie św. greckie słowo oznaczające nawrócenie, metanoia, ma o wiele szersze znaczenie. Oznacza ono zmianę myślenia, która spośród kolei prowadzi do zmiany sposobu działania oraz reagowania do wnętrza naszym życiu. Przed Chrystusem nawrócenie oznaczało powrót aż do przestrzegania Prawa – uznanie tego, co ono mówi, także stanięcie wewnątrz posłuszeństwie wobec niego. Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną funkcjonowanie, powiedział: „Nawracajcie się oraz wierzcie w środku Ewangelię”. On sprawił, że te dwaj aspekty – Prawo natomiast religia – wytrwały się jednością, natomiast nawrócenie miało z kolei mieć znaczenie negacja logiczna tak duża liczba mniemanie nazad, jak bardzo pójście do przodu. Dobra Nowina jest czymś, wewnątrz co wkraczamy z wykorzystaniem wiarę. To wymowa głosili później apostołowie do wnętrza dniu zesłania…